Pocztowe Numery Adresowe - PNA

Kody pocztowe
Kody pocztowe mają format dd-ddd, gdzie d oznacza cyfrę, i umieszcza się je z lewej strony nazwy miejscowości, w której znajduje się pocztowy urząd oddawczy. Pierwsza cyfra określa okręg pocztowy, a cały PNA jest przypisany albo do urzędu pocztowego, albo, w tzw. miastach wydzielonych, do poszczególnych ulic i domów.
Lista miast wydzielonych jest następująca: Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Sopot, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra.
Znaczenie kolejnych cyfr
Pierwsza - okręg kodowy - określa okręg pocztowy (obszar działania dawnego DOP) w momencie wprowadzenia PNA były to ówczesne jedno lub dwa województwa.
Podział oznaczeń okręgów kodowych ustalono od centrum kraju tj. od Warszawy, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara i tak:
 • 0 – okręg warszawski
 • 1 – okręg olsztyński
 • 2 – okręg lubelski
 • 3 – okręg krakowski
 • 4 – okręg katowicki
 • 5 – okręg wrocławski
 • 6 – okręg poznański
 • 7 – okręg szczeciński
 • 8 – okręg gdański
 • 9 – okręg łódzki
Druga - strefa kodowa - wskazuje część okręgu którym jest określony obszar położony wzdłuż linii komunikacyjnych lub miasto wojewódzkie.
Dla największych miast przydzielono jedną, dwie lub pięć cyfr strefowych i tak:
 • 00 – 04 Warszawa M
 • 50 – 54 Wrocław M
 • 90 – 94 Łódź M
 • 30 – 31 Kraków M
 • 60 – 61 Poznań M
 • 70 – 71 Szczecin M
 • 10 – Olsztyn M
 • 15 – Białystok M
 • 20 – Lublin M
 • 25 – Kielce M
 • 35 – Rzeszów M
 • 40 – Katowice M
 • 45 – Opole M
 • 65 – Zielona Góra M
 • 75 – Koszalin M
 • 80 – Gdańsk M
 • 81 – Gdynia M (Sopot)
 • 85 – Bydgoszcz M
Trzecia - sektor kodowy - obejmuje obszar podległy rozdzielni sektorowej (dawne powiaty), a w dziewiętnastu największych miastach umowne części miast. To były założenia w chwili tworzenia systemu. Obecnie, gdy likwidacji uległy urzędy sektorowe pojęcie „sektor” jest pojęciem abstrakcyjnym, a trzecia cyfra kodu pozostanie wyróżnikiem, określającym jakiś obszar pocztowy.
Czwarta i piąta (czytane łącznie) wskazują placówkę pocztową i jej obszar działania, a w 19 największych miastach jednostkę doręczeniową.
(źródło: Wikipedia)

Jak szukać?

Praca w okręgu
Załóżmy, że interesują nas oferty z okręgu poznańskiego (w przybliżeniu woj. wielkopolskie).
W tym celu można wybrać interesujący nas okręg z menu po lewej stronie Praca w okręgach. Dla poszczególnych okręgów przewidziano oddzielne podstrony, z wydzielonymi częściami okręgu oraz odpowiadającymi im listy miast.
Szukaj wg PNA
Inną możliwością jest wyszukiwanie wg PNA. Umożliwia ono ograniczenie wyników tylko do interesującej nas gminy, powiatu, lub nawet części miasta.
Przykład:
w polu według PNA wpisz 6 - otrzymasz wyniki z całego okręgu poznańskiego. Ten sam rezultat można uzyskać wybierając w menu po lewej stronie praca okręg poznański.
w polu według PNA wpisz 63 - otrzymasz wyniki z powiatów: poznańskiego (oprócz Poznania), gostyńskiego, jarocińskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, średzkiego, śremskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego i rawickiego.
w polu według PNA wpisz 639 - wyniki zostaną ograniczone tylko do powiatu rawickiego. (rezultat nie do otrzymania wyszukiwaniem wg miejscowości)
w polu według PNA wpisz 6390,6391 - a wyświetlone zostaną tylko oferty pracy z Rawicza (ten sam rezultat dostępny przy wyszukiwaniu miejscowości Rawicz).
w polu według PNA wpisz 563,639 - zostaną wyświetlone wszystkie wyniki dla ofert z powiatu milickiego (woj. dolnośląskie) i rawickiego (woj. wielkopolskie).
Wyszukując oferty można łączyć kody z różnych okręgów, np. 5,6 lub 52,53,60,61 - należy tylko pamiętać o rozdzieleniu ich przecinkiem. W takim przypadku (oraz podczas wyszukiwania wg miejscowości) zostaną wyświetlone wszystkie oferty, nawet jeśli wybraliśmy już okręg z menu po lewej stronie.
Wyszukiwanie nazw stanowisk i opisów odbywa się tylko w określonym, wybranym okręgu.
Porada - chcąc wyświetlić listę ofert w całej Polsce przejdź do strony głównej, lub w polu według PNA wpisz 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Lista kodów pocztowych w Polsce
Znajdź kod pocztowy w swoim powiecie, mieście i całej Polsce - Wikiźródła