Szczegóły oferty Dyrektor projektu unijnego Lublin (1480620225)

Data dodania 01-12-2016
Stanowisko Dyrektor projektu unijnego
Opis Polska Giełda Pracy Sp. z o.o. - dynamicznie rozwijająca się firma szkoleniowo-doradcza specjalizująca się m.in. w pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych poszukuje kandydatów na stanowisko:

Dyrektor projektu unijnego
Miejsce pracy: Lublin


Obowiązki:
• bieżące zarządzanie projektem;
• podział zadań w zakresie zarządzania projektem;
• nadzór nad osobami zatrudnionymi do obsługi projektu;
• przekazywanie osobom zatrudnionym przy realizacji projektu kart czasu pracy i nadzorowanie ich prawidłowego prowadzenia;
• nadzór nad zgodnym z ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzaniem danych osobowych;
• uzgadnianie z księgowym wydatków związanych z merytoryczną realizacją projektu;
• nadzór nad prawidłowym kwalifikowaniem kosztów oraz archiwizowaniem dokumentacji projektu;
• przygotowanie wniosków o płatność

Wymagania:
• wykształcenie wyższe - preferowane z zakresu ekonomii;
• min. 2- letnie doświadczenie w realizacji projektów w ramach funduszy z UE oraz w rozliczaniu projektów finansowanych z funduszy unijnych;
• ukończone kursy i szkolenia poświadczone odpowiednimi certyfikatami z zakresu realizacji i rozliczania projektów finansowanych z EFS lub/i udział w przynajmniej 2 projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej, na stanowisku kierownika lub/i koordynatora projektu rozliczonego z sukcesem;
• znajomość: Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków, Zasad finansowania, Zasad systemu sprawozdawczości, Zasad równości szans kobiet i mężczyzn w projektach;
• znajomość pakietu MS Office;
• umiejętność komunikacji interpersonalnej;
• bardzo dobra obsługa komputera i systemów informatycznych;
• samodzielność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, skrupulatność;
• znajomość prawa zamówień publicznych;
• odpowiedzialność, zaangażowanie i samodzielność, umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:
• oferujemy pracę na umowę-zlecenie z perspektywą zatrudnienia na umowę o pracę
• atrakcyjne wynagrodzenie
• niezbędne narzędzia pracy
• przyjazną atmosferę

Osoby spełniające powyższe oczekiwania prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym e-mailem na adres: info@gieldapracy24.pl (w temacie prosimy wpisać nazwę stanowiska)

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 , 2281, z 2016 r. poz. 195, 677 ze zm.)
Nazwa firmy

Polska Giełda Pracy Sp. z o. o.

Adres miejsca pracy ul. Poznańska 29
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-731
Numer telefonu b.d.
Wynagrodzenie b.d.
Praca stała
Etat cały etat
Wygasa za  oferta nieaktualna
« wróć do strony głównej