Szczegóły oferty Ekspert ds. zarządzania własnością intelektualną i Katowice (1380741037)

Data dodania 02-10-2013
Stanowisko Ekspert ds. zarządzania własnością intelektualną i
Opis JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
zaprasza do składania ofert na stanowisko
Ekspert ds. zarządzania własnością intelektualną i pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania badań
w projekcie pt.: „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”
Adres jednostki:

Uniwersytet Śląski w Katowicach,
ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice

Określenie stanowiska:
Osoba do merytorycznej obsługi Punktu Konsultacyjnego w projekcie pt.: „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”.
Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest przez Województwo Śląskie (Lider) oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach (Partner).
Zatrudnienie: Umowa o pracę czasowa do 30.09.2015.

Zakres obowiązków:

a. Udzielanie informacji zainteresowanym doktorantom w zakresie zarządzania własnością intelektualną,
b. Udzielanie informacji i pomoc w wyszukiwaniu możliwych do wykorzystania źródeł zewnętrznego finansowania badań naukowych,
c. Doradztwo w zakresie finansowania własnego projektu technologicznego w formie działalności gospodarczej,
d. Doradztwo w zakresie komercjalizacji wyników badań i pozyskania inwestora.
Wymagane umiejętności:
a. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
b. Ukończone studia wyższe
c. Znajomość zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej
d. Znajomość źródeł finansowania badań naukowych
e. Mile widziane doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowania z międzynarodowych i krajowych źródeł finansowania w tym np. Programy Komisji Europejskiej, Fundusze Strukturalne, środki krajowe i inne.

Wymagane dokumenty:

a) Życiorys zawodowy (CV)
b) List motywacyjny
c) Kserokopia dyplomu i innych kursów związanych z tematyką pracy w ogłoszeniu

Forma i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej pod adres e-mail arkadiusz.puchala@us.edu.pl o tytule wiadomości: Nabór na stanowisko ekspert ds. zarządzania własnością intelektualną i pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania badań.
Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 13.10.2013 r.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
Inne informacje:
Wybrane osoby spełniające kryteria konkursu zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.
Dodatkowych informacji udziela:
Główny Specjalista ds. Stypendiów - Arkadiusz Puchała tel. 32/359-22-65
Nazwa firmy

Uniwersyetet Śląski w Katowicach

Adres miejsca pracy ul. Bankowa 12
Miejscowość Katowice
Kod pocztowy 40-007
Numer telefonu 323592265
Wynagrodzenie b.d.
Praca stała
Etat cały etat
Wygasa za  oferta nieaktualna
« wróć do strony głównej