Szczegóły oferty Trener / Szkoleniowiec Kraków (1439161805)

Data dodania 10-08-2015
Stanowisko Trener / Szkoleniowiec
Opis Małopolski Instytut Profilaktyki to nowo powstała firma, która podejmuje działania szkoleniowe oraz doradcze. Nasz zespół zajmuje się organizacją usług szkoleniowych, badawczych i doradczych z zakresu profilaktyki społecznej. Działamy na terenie całego kraju. Naszymi klientami są ważne instytucje państwowe, np. szkoły publiczne, Urzędy Gmin i Miast, OPS\'y etc.

Obecnie poszukujemy odpowiednich kandydatów na stanowisko trenera do przeprowadzania szkoleń i/lub warsztatów dla:
- uczniów klas podstawowych i gimnazjalnych,
- członków instytucji publicznych, jak: Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespoły Interdyscyplinarne, Zespoły Robocze,
- Rad Pedagogicznych oraz rodziców.

Wymagamy:

- wykształcenia wyższego: pedagogicznego, psychologicznego, socjologicznego bądź prawniczego,
- doświadczenia w prowadzeniu wykładów, szkoleń lub warsztatów, dotyczących zagadnień związanych z problematyką przemocy w rodzinie, uzależnień, umiejętności miękkich (problematyka związana m.in. z komunikacją interpersonalną, rozwiązywaniem konfliktów, pracą w grupie, współczesnych cyber-zagrożeń), szkoleń dla Rad Pedagogicznych, rodziców, Instytucji Publicznych (KRPA, ZI oraz Grup Roboczych) w wymiarze co najmniej 100 godzin szkoleniowych,
- kreatywności i twórczego podejścia do pracy z grupą,
- motywacji do rozwoju zawodowego,
- samodzielności w podejmowaniu decyzji,
- bardzo dobrej organizacji pracy,
- dyspozycyjności.

Oferujemy:

- elastyczne godziny pracy,
- pracę w ambitnym zespole,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- możliwość projektowania oraz wdrażania autorskich programów szkoleniowych,
- rzeczywisty udział w rozwoju nowoczesnej marki firmy na rynu szkoleniowo-doradczym.

Mile widziane:

- możliwość przeprowadzania szkoleń/warsztatów poza miejscem zamieszkania,
- doświadczenie zawodowe w instytucjach lub organizacjach realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jako: członek Zespołu
Interdyscyplinarnego, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psycholog lub terapeuta specjalizujący się w pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie lub osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
\"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)\".
Nazwa firmy

Małopolski Instytut Profilaktyki

Adres miejsca pracy POLSKA
Miejscowość Kraków
Kod pocztowy 00-000
Numer telefonu b.d.
Wynagrodzenie b.d.
Praca stała
Etat cały etat
Wygasa za  oferta nieaktualna
« wróć do strony głównej